Sportservice De Vallei is dé regiopartner voor sport en bewegen, die iedereen aanmoedigt tot een gezonder en vitaler leven in een duurzame en gastvrije omgeving. Dát is onze missie, waar wij op basis van onze merkwaarden toegewijd, ondernemend, betrouwbaar en optimistisch dagelijks aan werken.

Sportservice De Vallei is de meest innovatieve sportservice organisatie in Gelderland. Wij werken samen met o.a. de domeinen overheid, cultuur, welzijn, sociaal domein, gezondheidszorg en het bedrijfsleven.

Lokaal maatwerk

Programma’s en activiteiten worden ondersteund vanuit de lokale Sportakkoorden en het sportbeleid van de betreffende gemeenten waarvoor wij actief zijn. Samen met de gemeenten, onze opdrachtgevers, zoeken wij naar het best passende aanbod van onder meer buurtsportcoach, gymonderwijs, meer bewegen voor ouderen, leefstijlcoaching, sportaccommodaties beheer en – exploitatie. Wij leveren daarmee lokaal maatwerk.

Op scholen, in dorpen en wijken, zorginstellingen, sportaanbieders en sportverenigingen

Op diverse plekken in de samenleving zijn onze medewerkers actief om hun lokale netwerk optimaal te benutten, samenwerking te vinden en programma’s en activiteiten te initiëren, die bijdragen aan meer beweging en een gezondere leefstijl.

Advies en ondersteuning

Wij adviseren en ondersteunen via ons verenigingsloket lokale sportverenigingen bij hulpvragen op het gebied van onder andere beleid, accommodatie, bestuur, financiën, aangepast sporten en vrijwilligers.

Regionaal aanbod

Leefstijlcoaching

In de Valleiregio bieden onze geaccrediteerde leefstijlcoaches Coaching op Leefstijl (CooL) en bemensen we het leefstijlloket in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

We leggen zo een directe verbinding tussen sport, bewegen en gezondheid.

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs

Op tientallen basisscholen in de regio geven onze vakleerkrachten professioneel en gevarieerd bewegingsonderwijs.

Zij dragen actief bij aan de brede motorische ontwikkeling van kinderen en stimuleren en adviseren het onderwijs om ook buiten de gymles de kinderen voor, tijdens en na de schooldag te laten bewegen.

Onze topaccommodaties

Sportservice de Vallei is gastheer en beheerder van twee topaccommodaties in de gemeente Ede, Zwembad de Peppelen de Vander Knaaphal, de Topsporthal van Ede

Daarnaast voeren wij in Ede de verhuur en beheer uit van alle binnensportaccommodaties. In Ede en Wageningen zijn onze buitendienstmedewerkers actief om de buitensportvelden, waaronder kunstgras in topconditie te houden.

Powerbrands en campagnes

SAM

SAM is onze ‘powerbrand’ van waaruit wij een diversiteit van sport en spelactiviteiten aanbieden. De brede motorische ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 12 jaar staat hierbij centraal. Onze mascotte is SAM de wasbeer, die overal opduikt waar wij SAM-activiteiten initiëren en organiseren.

Wij bieden interventies uit onze menukaart voor het onderwijs met onder meer SAM Click & Play, SAM Speelcoach en de SAM School Olympiade. In de wijk, buurt, sportzaal en op het sportveld de SAM Sportweken,  SAM Multisport Kids en Junior en SAM Moves.

Lekker in je Vel!

Lekker in je Vel! is de Edese en Wageningse aanpak van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

Met een aansprekende look, gerichte campagnes en samenwerking met diverse organisaties binnen de gemeenten worden kinderen, jeugd, jongeren en ouders gestimuleerd om gezond(er) te leven.

Coalitiepreventie regio Foodvalley

Wij zoeken actief regiobrede samenwerking op met organisaties binnen het speelveld sport, bewegen, voeding en leefstijl. Zo zijn wij sinds 2021 projectpartner van de Coalitiepreventie in de regio Foodvalley.

Met onze kennis en middelen wordt ingezet op gezonde voeding en preventie om zo de gezondheid van inwoners uit de regio te bevorderen en problemen als gevolg van overgewicht en diabetes te voorkomen.