Een consult bij het Leefstijlloket van Ziekenhuis Gelderse Vallei

Een gezonde leefstijl is belangrijk: het helpt om ziekte te voorkomen en om weer fit te worden tijdens of na een (chronische) ziekte. Maar het kan lastig zijn om gezonder te gaan leven. Een leefstijlcoach kan u helpen om hiermee aan de slag te gaan. Uw arts of verpleegkundig specialist kan u verwijzen naar het Leefstijlloket.

Wat is het Leefstijlloket?

Het Leefstijlloket is dé plek met informatie en begeleiding om aan de slag te gaan met een gezondere leefstijl. U krijgt 2 gratis consulten bij een gecertificeerd leefstijlcoach. Het doel is dat u na deze consulten zelf verder kunt werken aan een gezondere leefstijl. Het kan zijn dat de leefstijlcoach u adviseert om ook gebruik te maken van aanvullende hulp. Bijvoorbeeld van de fysiotherapeut, diëtist, stoppen met roken consulent, etc. De leefstijlcoach bespreekt dit met u en legt u ook duidelijk uit of hier aanvullende kosten aan verbonden zijn.

Wat houdt een consult bij de leefstijlcoach in?

Tijdens het eerste consult wordt uw hulpvraag besproken. Daarvoor wordt onder andere een vragenlijst afgenomen die inzicht geeft in uw huidige leefstijl. Het eerste consult duurt ongeveer 40 minuten en kan persoonlijk plaatsvinden in Ziekenhuis Gelderse Vallei, telefonisch of via beeldbellen met Microsoft Teams. De inhoud, duur en vorm van het 2e consult is afhankelijk van uw hulpvraag.

Als het nodig is, heeft de leefstijlcoach laagdrempelig contact met de diëtist, fysiotherapeut of sportarts van Sports Valley / Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Download hier de infographic over het Leefstijlloket van Sports Valley / Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Leefstijlcoach

Floor Steenvoorden

Floor Steenvoorden
floor.steenvoorden@sportservicedevallei.nl
06 - 823 753 69

Leefstijlcoach

Justin Marks

Justin Marks
justin.marks@sportservicedevallei.nl
06 - 825 700 13

Leefstijlcoach

Sylvano Hendriks

Sylvano Hendriks
sylvano.hendriks@sportservicedevallei.nl
06 - 468 150 44