Sportakoord II

Op 1 april 2023 is Sportakkoord II van start gegaan. Het landelijke Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen, in iedere gemeente. Via lokale sportakkoorden spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten.

Ook in Ede, Rhenen en Wageningen zijn Lokale Sportakkoorden opgesteld. Iedereen kan een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor projecten die passen binnen de thema's van het Lokale Sportakoord.

Sportakkoord Ede

Het Lokale Sportakkoord Ede heeft als doel om sport in te zetten op weg naar een gezondere maatschappij. Heb je een idee met raakvlakken bij onderstaande thema’s. Schroom dan niet om een subsidieaanvraag te doen.

 • Inclusief sport en bewegen
 • Sport, zorg en gezondheid
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Duurzame sportinfrastructuur
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen

Subsidieaanvraag

Het is het hele jaar mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor het sport en beweegakkoord. Onze buurtsportcoaches kunnen u helpen met het concretiseren en indienen van uw plan. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor een subsidie, is dat uw aanvraag aansluit bij de inhoud van het Lokale Sportakkoord Ede. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar sportakkoord@sportservicedevallei.nl.

Belangrijk! We nemen alleen subsidieaanvragen mee in besluitvorming, als deze voldoen aan de eisen die vooraf hebben opgesteld. Zie dit format.

We streven ernaar om binnen 2-3 weken een terugkoppeling te geven aangaande uw subsidieaanvraag.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, stuur een e-mail naar sportakkoord@sportservicedevallei.nl.

Rolstoelbasketbal
Walking football
Walking football

Sportakkoord Rhenen

Het Lokale Sportakkoord Rhenen heeft als doel om sport in te zetten op weg naar een gezondere maatschappij. Heb je een idee met raakvlakken bij onderstaande thema’s. Schroom dan niet om een subsidieaanvraag te doen.

 • Inclusief sport en bewegen
 • Sport, zorg en gezondheid
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Duurzame sportinfrastructuur
 • Van jongs af aan vaardig in bewegen

Subsidieaanvraag

De kerngroep neemt 4 keer per jaar een beslissing over de ingediende subsidieaanvragen voor het Lokale Sportakkoord Rhenen. Om uw subsidieaanvraag voor de volgende ronde mee te nemen, willen we u vragen die op te sturen naar wiebe.kets@sportservicedevallei.nl.

Belangrijk! We nemen alleen subsidieaanvragen mee in besluitvorming, als deze voldoen aan de eisen die we als kerngroep vooraf hebben opgesteld. Zie dit format.

Naast het toekennen van (eigen) subsidiegelden, denkt de kerngroep ook mee over mogelijk andere subsidies die een bijdragen kunnen leveren aan uw project. Het aanvragen van deze subsidies zal u zelf moeten doen. Daarnaast kunnen sportaanbieders gedurende de looptijd van de uitvoering van het sport- en beweegakkoord een beroep doen op de buurtsportcoaches van Sportservice De Vallei voor begeleiding, advies en ondersteuning.

We streven ernaar om binnen 2-3 weken na de deadline een terugkoppeling te geven aangaande uw subsidieaanvraag.

Meer informatie

Buurtsportcoach Wiebe Kets
wiebe.kets@sportservicedevallei.nl

 

Sportakkoord Wageningen

Het Wagenings Sport- en Beweegakkoord (Sportakkoord I) wordt voortgezet onder de titel Sportakkoord Wageningen 2.0. Dit zal gaan gelden voor de jaren 2023 t/m 2026.
Op 2 juli 2020 is het Sportakkoord I ondertekend door 45 partijen afkomstig uit het gehele maatschappelijke en sportdomein.

Het Sportakkoord heeft als doel om sport in te zetten op weg naar een gezondere maatschappij. Ben je sportaanbieder, bijv. een sportclub, (commerciële) sportschool, maatschappelijke hulporganisatie of een onderwijsinstelling en heb je een idee met raakvlakken bij onderstaande thema’s. Schroom dan niet om een projectaanvraag te doen.

 • Inclusie en diversiteit
 • Vitale sportaanbieders
 • Vaardig in bewegen
 • Ruimte voor sport en bewegen
 • Maatschappelijke waarde van topsport
 • Gezond door Sporten en Bewegen

Aanvragen en meer informatie

De deadlines voor de komende aanvraag is:

 • 29 juni 2024
 • 25 oktober 2024

Kijk op de site van de Sportraad Wageningen voor meer informatie en om een aanvraag in te dienen.

Lokaal Sportakkoord