Nog geen reacties

Nieuw sport- en speelplein De Roghorst verrijking voor de buurt

Een saai sportveld naast de Piekschool aan de Roghorst in Wageningen heeft een gedaantewisseling ondergaan. In de afgelopen tijd is hard gewerkt om het om te vormen naar een multisport- en speelveld. Maandag 30 januari van 15.00 tot 16.30 uur is de officiële opening, waarbij burgemeester Floor Vermeulen het bord SAM Plein De Roghorst onthult. Sportservice De Vallei is nauw betrokken geweest bij de inrichting van het nieuwe sport- en speelplein.

Direct vallen alle gekleurde vakken op. Het plein is ingericht voor de beoefening van verschillende sporten, zoals basketbal, voetbal, hockey, tennis en panna. Daarmee is de hand zichtbaar van Sportservice De Vallei. Advies is gegeven zodat op het plein alle beweegvormen van het Athletic Skills Model (ASM) aan bod kunnen komen. Die beweegvormen komen ook tot uiting in de naamgeving van het plein. SAM de wasbeer is het boegbeeld van Sportservice De Vallei, die staat voor de brede motorische ontwikkeling van kinderen. Naast omwonenden kunnen ook sportaanbieders en scholen gebruik maken van de voorzieningen op het plein.

De gemeente Wageningen heeft jaarlijks € 20.000 beschikbaar voor de herinrichting van de openbare buitenruimte. In 2021 werd door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin werd bepaald dat Sportservice De Vallei bij die inrichting betrokken diende te worden. Dat leidde dat jaar tot opening van het eerste SAM sport- en speelplein De Tarthorst. Hierna volgden gesprekken met de Piekschool en de Belangenvereniging bewoners Roghorst om ook daar het sport- en speelveld her in te richten.

De Piekschool wist met een sponsorloop € 2.500 binnen te halen en verdubbelde dat bedrag. De bewonersvereniging droeg zelf € 500 bij, wist nog € 5.000 binnen te halen via het Initiatievenfonds Wageningen en plantte een haag ter waarde van € 1.500. Vanuit het Lokale Sportakkoord kwam € 3.000 beschikbaar. De gemeente Wageningen droeg het restant van de benodigde financiën bij om realisatie mogelijk te maken. Het resultaat mag er zijn.

Op maandag 30 januari vanaf 15.00 uur wordt het nieuwe plein met de naam SAM Plein De Roghorst offiieel in gebruik genomen. Kinderen kunnen meedoen met een sporttoernooi, er is een springkussen en smoothiefiets om een gezonde smoothie te trappen. Burgemeester Floor Vermeulen onthult het bord en de naastgelegen Piekschool krijgt een SAM Beweegkliko overhandigd. Daarin zit allerlei sport- en spelmateriaal om op het nieuwe plein te gebruiken.

Plaats een reactie