Advies, ondersteuning en projecten

Wij adviseren en ondersteunen sportverenigingen via het verenigingsloket bij hulpvragen op het gebied van onder andere beleid, accommodatie, kader, financiën en vrijwilligers. Daarbij staat je vraag centraal. We maken een afspraak om het vraagstuk te bespreken en adviseren en ondersteunen bij een plan van aanpak. Je krijgt van ons meerdere handvatten om het advies verder binnen de vereniging te implementeren.

Vragen vanuit verenigingen kunnen bijvoorbeeld zijn ““Hoe vind ik nieuwe leden?” of “Hoe bind ik sponsoren aan mijn vereniging?” De verenigingsadviseur hanteert diverse methodieken wat handvatten biedt om tot oplossingen te komen.

Daarnaast organiseren we in de gemeenten Ede, Rhenen en Wageningen activiteiten zoals de SAM School Olympiade waarbij we aanbieders de kans bieden om zich te presenteren aan een groot aantal kinderen uit die gemeenten.

Activiteiten voor sportaanbieders

Activiteiten, bijvoorbeeld themabijeenkomsten, gericht op sportaanbieders vindt u op onze agendapagina.

Wielrennen

Verenigingsloket

In De Vallei geloven wij in de kracht van de sportvereniging. Om hen te helpen de juiste keuzes te maken en de sport vitaal te houden, kiezen wij voor een brede oplossing door verenigingsondersteuning aan te bieden. Dat betekent dat we meer van de kracht van de moderne sportbestuurder willen uitgaan en dat we op basis van hun behoefte ons ondersteuningsaanbod zullen inrichten. Er is geen alomvattende, kant-en-klare oplossing voor het goed functioneren van een sportvereniging. Om goed te functioneren gaat het vooral om alle energie en kracht binnen en om de vereniging aan te boren. Daardoor word en blijf je als vereniging vitaal. Ondersteuning die nodig is in dit proces bieden wij.

Onderwerpen waarvoor u bij onze verenigingsadviseur terecht kunt zijn:

  • Vrijwilligers
  • Bestuur
  • Themabijeenkomsten
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Sportsubsidies, sponsoring en ledenwerving
  • Opzetten aangepast sporten

Het verenigingsloket is bereikbaar via verenigingsadvies@sportservicedevallei.nl.

Verbinden

Door kennis en vaardigheden slim met elkaar te verbinden, ontstaan nieuwe inzichten en oplossingen. Verbinden kan op verschillende niveaus plaatsvinden, maar de verenigingsondersteuning heeft als doel om relevante initiatieven en informatie te delen en waar mogelijk te verbinden met bestaande initiatieven en verbindingen. Het onderling verbinden en ondersteunen van de verenigingen en sportaanbieders met dezelfde vragen of problematiek vormt de kern van de verenigingsondersteuning.

verenigingsadvies@sportservicedevallei.nl

Samenwerking

Het doel hierbij is om samen te werken op sporttechnisch en bestuurlijk gebied. De kracht van samenwerking resulteert in het versterken van individuele sportverenigingen en -aanbieders en waar mogelijk voor ontlasting te zorgen. Voorbeelden hiervan zijn het delen van functionarissen (bijvoorbeeld administratie, vertrouwenspersoon of onderhoudsploeg) of het onderzoeken van de oprichting van een omnisportvereniging.

verenigingsadvies@sportservicedevallei.nl

Informeren

Vanuit verenigingsondersteuning bieden wij kennis en informatie aan als het gaat om trends en ontwikkelingen in de sport. Daarbij bieden wij ook opleidingsmogelijkheden aan en het bieden van netwerken. Door te informeren kunnen verenigingen zelf bepalen wat wel en niet past en interessant is. De rol van onze verenigingsondersteuning is om deze informatie te delen en contactmomenten te faciliteren.

verenigingsadvies@sportservicedevallei.nl

SAM School Olympiade Wageningen - © Ted Walker fotografie

SAM School en Junior Olympiade

Een jaarlijks terugkerend evenement is de SAM School Olympiade en is dé sport- en cultuurdag voor alles basisscholen binnen de gemeenten Ede, Rhenen en Wageningen.

Tijdens dit evenement krijg je als sport- en/of cultuuraanbieders de kans om jullie geliefde sport en cultuur een podium te geven en jullie passie te delen met de basisschoolkinderen uit de gemeenten Ede, Rhenen en Wageningfen. Een ultieme kans om op grote schaal bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen in onze gemeente door hen de voordelen te laten proeven die sport en cultuur met zich meebrengt (fysieke en mentale gezondheid, sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling, etc.). Sport en cultuur dragen bij aan een betere leefomgeving in de gemeente. Met de Olympiade bieden wij samen de kinderen de kans om met de verscheidenheid aan sport- en cultuuractiviteiten kennis te maken.

In de gemeente Ede houden we ook nog voor de groepen 4 en 5 de SAM Junior Olympiade. Tijdens het evenement staat de gedachte “meedoen is belangrijker dan winnen” centraal. Kinderen kunnen hierbij kiezen uit verschillende sport- en cultuuractiviteiten. Het moment om eens kennis te maken met nieuw sport- en cultuuraanbod en nieuwe aanbieders uit de buurt.

Edities 2024

  • woensdag 17 april 2024: SAM Junior Olympiade Ede
  • donderdag 18 april 2024: SAM School Olympiade Ede
  • donderdag 19 september 2024: SAM School Olympiade Wageningen
  • vrijdag 27 september 2024: SAM School Olympiade Rhenen

Aanmelden clinic/workshop

Wij vinden het supergaaf als u als sport/cultuurorganisatie bijdraagt aan de SAM School Olympiade. Dat kan door het formulier in te vullen op de aanmeldpagina.

Contact

Jesper van de Haar
events@sportservicedevallei.nl

Ede

Danny Fluit

Danny Fluit
danny.fluit@sportservicedevallei.nl
06 - 301 883 28

Rhenen

Buurtsportcoach Wiebe Kets

Wiebe Kets
wiebe.kets@sportservicedevallei.nl
06 - 829 475 61

Wageningen

Sylvano Hendriks

Sylvano Hendriks
sylvano.hendriks@sportservicedevallei.nl
06 - 468 150 44