Voor sportaanbieders in de gemeente Rhenen

Voor meer informatie over de verenigingsadvies, subsidieregelingen, vrijwilligersbeleid en de SAM School Olympiade bent u hier op het juiste adres.

Activiteiten, bijvoorbeeld themabijeenkomsten, gericht op sportaanbieders vindt u op onze agendapagina.

Verenigingsondersteuning op maat

Middels de servicelijst (ruim 250 services) vanuit NOC*NSF is het voor de lokale verenigingsondersteuner mogelijk om sportaanbieders te ondersteunen in hun ontwikkeling bij specifieke vraagstukken middels het toegankelijk maken van opleidingsmogelijkheden, met betrekking tot onderstaande thema’s:

 • Duurzame accommodaties
 • Ledenbinding
 • Communicatie
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Voorlichting sportiviteit en respect
 • Sociaal veilige sportomgeving
 • Inclusie en diversiteit
 • Gezonde sportomgeving

Bij interesse kunt u vrijblijvend contact opnemen met de verenigingsondersteuner/buurtsportcoach Wiebe Kets via wiebe.kets@sportservicedevallei.nl, om gezamenlijk het plan te bespreken en tot een passende service-aanvraag te kunnen komen voor de realisatie van uw initiatief.

Vrijwilligersondersteuning

Vrijwilligersbeleid

Loopt u als vrijwilligersorganisatie tegen bepaalde vraagstukken aan? Kunt u ondersteuning gebruiken bij werving, vrijwilligersbeleid of andere onderwerpen? Of wilt u samen met anderen iets organiseren, maar weet u niet waar te beginnen? De verenigingsondersteuner/buurtsportcoach van Sportservice De Vallei denkt graag met u mee.

Kijk voor meer informatie op https://www.rhenen.nl/praat-en-doe-mee/verenigingsondersteuning-en-vrijwilligerswerk, of neem contact op met Wiebe Kets via wiebe.kets@sportservicedevallei.nl.

Subsidiegeld

Subsidieregelingen

Indien u meer inzicht wenst in de beschikbare subsidieregelingen voor u als sportaanbieder, dan kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuner/buursportcoach Wiebe Kets via   wiebe.kets@sportservicedevallei.nl, die met u mee kan denken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het project ‘Maatschappelijk Diensttijd Sport’ (MDT), waarbij NOC*NSF subsidie beschikbaar voor sportaanbieders om jongeren hun talenten te laten ontdekken in de sport via vrijwilligerswerk, en hierdoor iets terug te kunnen doen voor de samenleving. Deze subsidie (€500,- per jongere; periode van 6 maanden) kan worden ingezet voor coördinatie en begeleiding, en een onkostenvergoeding voor de jongeren.

Sociale Veiligheid en Integriteit

De themalijn ‘Sociale Veiligheid en Integriteit’ vanuit NOC*NSF richt zich op het realiseren van een veilig sportklimaat. Door een ‘ondergrens’ te hanteren, is het mogelijk een positieve sportcultuur te realiseren, wat tevens grensoverschrijdend gedrag bestrijdt. Dit is mogelijk om een viertal voorwaarden te realiseren bij de sportaanbieders, te weten:

 • Regeling Gratis VOG
 • Gedragscode Sport
 • Vertrouwens contactpersoon
 • E-learning voor coachers/trainers

Bij vragen kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuner/buurtsportcoach Wiebe Kets via wiebe.kets@sportservicedevallei.nl, die in samenspraak met de Lokaal Adviseur vanuit NOC*NSF u kan adviseren in het realiseren van een veilig sportklimaat.

Contact

Buurtsportcoach Wiebe Kets

Wiebe Kets
wiebe.kets@sportservicedevallei.nl
06 - 829 475 61