Voor sportaanbieders in de gemeente Wageningen

Voor meer informatie over de Sportverkiezingen, de SAM School Olympiade en de gezonde sportkantine bent u hier op het juist adres.

Activiteiten, bijvoorbeeld themabijeenkomsten, gericht op sportaanbieders vindt u op onze agendapagina.

Gezonde sportkantine

Lekker in je Vel! De gezonde sportkantine

Draag als sportaanbieder bij aan een gezondere omgeving voor de jeugd. Dat kan bijvoorbeeld door het omvormen van de kantine naar een gezonde(re) sportkantine. Een aantal sportaanbieders in Wageningen heeft die stap al gezet. Onder andere dansschool Bransz, tennisvereniging NVLTB, KV Wageningen en zwembad de Bongerd zijn u al voorgegaan. U kunt hiervoor gratis advies en ondersteuning krijgen via Lekker in je Vel! Neem hiervoor vrijblijvend contact op met onze Lekker in je Vel Regisseur Floor Steenvoorden: floor.steenvoorden@sportservicedevallei.nl

Logo Sportraad Wageningen

Sportraad Wageningen

De Sportraad Wageningen behartigt de belangen van de Wageningse sport.

Een actief, gezond Wageningen waarin sporten en bewegen voor iedere inwoner een vanzelfsprekend onderdeel van het leven is: daar gaan we voor. Net als vitale clubs, krachtige samenwerkingen en volop kennisdeling.

Klik hier voor de website van de Sportraad Wageningen.

Sportverkiezingen Wageningen

Sportverkiezingen Wageningen

Sportraad Wageningen, Sportservice De Vallei en de gemeente Wageningen organiseren jaarlijks de sportverkiezingen in Wageningen. De Sportverkiezing is een prijs voor een bijzondere prestaties op het gebied van sport in de gemeente Wageningen. Alle sportieve prestaties worden door de verkiezingen jaarlijks in het zonnetje gezet.

We kennen in Wageningen de volgende categorieën:

 • Sporter professioneel M/V
 • Amateur Sporter MAN
 • Amateur Sporter VROUW
 • TEAM (senioren)
 • TEAM talenten t/m 18 jaar
 • Talent individueel 12 t/m 18 jaar
 • Bijzondere sportprestatie
 • Trainer/ster v/h jaar
 • Vrijwilliger v/h jaar

In de categorie “bijzondere prestaties” mogen bijvoorbeeld ook schoolsportteams genomineerd worden.

Voor deze verkiezing hebben wij uw inbreng nodig!!

Als u een sportvrouw, sportman, sportploeg en/of sporttalent wilt nomineren voor de titel, kunt u een e-mail sturen naar sylvano.hendriks@sportservicedevallei.nl. Geef bij de nominatie ook een (uitgebreide) motivering, inclusief geleverde prestaties over het kalenderjaar, indien mogelijk een recente foto of filmpje van goede kwaliteit. De nominatie hoeft niet per se een sporter of sportploeg uit uw eigen vereniging te zijn.

Iedereen kan kandidaten voordragen voor nominatie. Na de sluitingsdatum zal de jury per categorie max. 3 kandidaten nomineren. De jury bepaalt ook wie er uiteindelijk wint. Op de avond van de Sportverkiezing worden de winnaars per categorie bekend gemaakt.

Er dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De genomineerden hebben gedurende het kalenderjaar 2023 één of meerdere aansprekende prestaties geleverd in een door de NOC*NSF erkende tak van sport.
 • Genomineerden in de categorieën sportman/sportvrouw/sporttalent/vrijwilliger dienen woonachtig te zijn in Wageningen.
 • Teamleden van genomineerde teams hoeven niet in Wageningen woonachtig te zijn.
 • Onder professioneel topsporter wordt verstaan: iemand die geld verdient met zijn sport om daarmee (voor een deel) in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. Het is daarmee de belangrijkste tijdsbesteding.
 • Voor de categorie “professioneel topsporter” komen ook sporters in aanmerking die als student staan ingeschreven bij de WUR, ook als zij niet in Wageningen woonachtig zijn.
 • Prestaties van amateur sporters mogen ook behaald zijn in officiële wedstrijden voor ‘masters’ (veteranen).
 • Sporttalenten hebben al op regionaal of misschien zelfs al op (inter)nationaal gebied kampioenschappen gewonnen of aansprekende prestaties geleverd.
 • Een talent mag slechts 1x tot talent worden gekozen.
 • Alleen 1e teams (standaardteams), senioren of jeugd komen in aanmerking voor de verkiezing van sportploeg, dus niet reserve-teams of lagere teams.
 • Binnen de categorie ‘Bijzondere sportprestatie’ vallen:
 • sportieve prestaties van schoolsportteams
 • speciale sportprestaties

Contact

Sylvano Hendriks

Sylvano Hendriks
sylvano.hendriks@sportservicedevallei.nl
06 - 468 150 44