Hoogstaand en afwisselend bewegingsonderwijs

De motorische ontwikkeling van kinderen gaat achteruit. Drie op de tien kinderen speelt nooit of slechts één keer per week buiten en fietsen naar school is er helaas vaak niet meer bij. Goed bewegingsonderwijs is dan ook van groot belang.

Onze vakdocenten bewegingsonderwijs verzorgen kwalitatief hoogstaand passend en afwisselend bewegingsonderwijs. Daardoor ontwikkelt een kind een betere motoriek, goede sociale vaardigheden en sport- en beweegplezier. Hiermee leggen we de basis voor een leven lang met plezier bewegen.

Pleinspelen, een (tussen- of naschools) multi-sport programma voor alle type bewegers, een uitdagend schoolplein creëren waarbij iedereen tot zijn recht komt. De vakdocenten van Sportservice De Vallei denken graag mee over het sportbeleid en aanbod van de school en gaan graag het gesprek aan over de kansen die hier liggen.

Samen met scholen werken we zo aan meer en beter bewegingsonderwijs en een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod voor, tijdens en na de schooldag.

Contactgegevens

Minke Boonstoppel
06 - 256 418 89
Teamleider Bewegingsonderwijs

Vakdocenten bewegingsonderwijs

Onze vakdocenten zijn de expert in het aanbieden van verschillende beweegvormen en sport- en spelmethodieken. Het bewegingsonderwijs wordt op deze manier een ontdekkingsreis en zoektocht naar eigen unieke beweegtalenten.

Dit heeft ook een positief effect op de school- en leerprestaties. Inzet van een vakdocent bewegingsonderwijs betekent ook werkdrukverlaging voor uw groepsleerkrachten. Naast het bewegingsonderwijs kan de vakdocent u ook ondersteunen en adviseren om kinderen de beste omgeving voor het ontwikkelen van sport te bieden.

Curriculum Bewegingsonderwijs

Sportservice De Vallei werkt met een zelf ontworpen gymonderwijsplan (curriculum). Hierin staat de inhoud van onze gymlessen voor het gehele schooljaar. Ons programma is gebaseerd op het Athletic Skills Model (ASM). Dit is een praktisch en wetenschappelijk onderbouwd ontwikkelingsmodel voor alle bewegers. De unieke structuur brengt kwaliteit in een veelzijdige, breed motorische ontwikkeling van kinderen.

Een gedifferentieerd en gevarieerd scala aan beweeg- en spelvormen draagt bij aan de brede motorische ontwikkeling van kinderen. Het beoefenen van verschillende sporten op jonge leeftijd heeft ook een positief effect op sociale aspecten als life skills, sociaal gedrag, gezondheidsbewustzijn en omgang met een diversiteit aan mensen.

Door ieder kind plezier te laten ervaren creëren we succesbeleving. Plezier gaat boven prestatie, zonder talenten en skills uit het oog te verliezen. Investeren in sport en bewegen voor kinderen is een investering in de toekomst.

Door het bieden van een dynamische omgeving werken we aan én bevorderen we een positief groeps- en leerklimaat.

Bewegingsonderwijs

Monitoring MQ-Scan

Uit onderzoek van de laatste jaren is gebleken dat bij 1 op de 4 kinderen de motorische vaardigheid onvoldoende/slecht is. Motoriek is het vermogen om verschillende motorische handelingen uit te kunnen voeren en dus goed te bewegen. Er is namelijk gebleken dat een goede motoriek van cruciaal belang is in het dagelijkse leven en voor onze gezondheid.

De motorische vaardigheden van kinderen maken we inzichtelijk door twee keer per jaar bij de gymles een MQ scan uit te voeren. Resultaten en rapportages zijn direct online zichtbaar voor de leerkracht en de school. Met dit inzicht en volgsysteem, zorgen wij ervoor dat er jaarlijks gericht en individueel aan de motoriek kan worden gewerkt.

Met de resultaten kunnen we ook doorverwijzen naar aansluitende multi-sport programma’s, waarbij ieder kind zijn/haar talent kan ontdekken en optimaal benutten. Daarnaast geeft het ons informatie die helpt bij de doorontwikkeling van ons onderwijsprogramma voor het bewegingsonderwijs.

Voordelen van goede motorische vaardigheden:

  • Motorische competentie is cruciaal voor de betrokkenheid van kinderen bij fysieke activiteiten.
  • Het draagt bij aan een actieve en gezonde levensstijl. Lekker in je vel zitten dus!
  • Recent onderzoek laat zien dat er verbanden zijn tussen een goede motorische ontwikkeling en andere belangrijke vaardigheden, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, cognitie (concentratievermogen en leerprestaties), fitheid en BMI. Een goede motorische vaardigheid heeft een positieve invloed op de leerprestaties en vaardigheden op ander gebied.

Advies, ondersteuning gymlessen & hulpvragen

De vakdocenten van Sportservice De Vallei denken graag mee over het sportbeleid en -aanbod van de school en gaan graag het gesprek aan over de kansen die hier liggen.

Onze vakdocenten bewegingsonderwijs/buurtsportcoaches kunnen een aantal lessen meekijken om advies en ondersteuning te bieden. Na de monitoring wordt, in samenspraak met de contactpersoon, een plan geschreven. Dit kan voor zowel de peuter/kleuter gymlessen als voor de gymlessen van groep 3 t/m 8.

Meer informatie:

Minke Boonstoppel
06 - 256 418 89
Teamleider Bewegingsonderwijs