Om het bewegen in en rondom school te stimuleren is de SAM Schoolsport menukaart ontwikkeld. Op deze menukaart staan verschillende interventies die kunnen worden ingevoerd om leerlingen meer en breed motorisch te laten bewegen op school.

Bewegen op school

Tussen alle lessen door, is het belangrijk om genoeg te bewegen. Naast plezier, zorgt het voor een betere conditie én concentratie! We zijn er voorstander van om kinderen zo veel mogelijk te laten bewegen voor, tussen, tijdens en na school.

Hieronder de verschillende interventies die op school kunnen worden geïmplementeerd.

SAM Beweegkliko

De SAM beweegkliko bestaat uit een verrijdbare kliko met inspirerend sport- en spelmateriaal. Dankzij de combinatie van leuke materialen en bijbehorende spelkaarten kan er eindeloos gesport en gespeeld worden tijdens de pauzes of na school.

De bedoeling is dat de kinderen zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor de materialen door middel van coaches. Het uiteindelijke doel is dat de pauzes actiever en leuker worden waar kinderen uitgedaagd worden maar ook verantwoordelijk met het materiaal omgaan.

Wij kunnen u adviseren over de inhoud en het gebruik van de SAM beweegkliko op uw school.

SAM Click & Play

Beweegtussendoortjes

Bewegen tijdens een schooldag bevordert het concentratievermogen.

Om meer te bewegen tijdens een schooldag bieden wij de volgende interventies:

 • SAM Click & Play. Dit zijn korte beweegvideo’s die je in de klas kunt doen. Kinderen kunnen hun energie kwijt en kunnen zich daarna weer beter concentreren.
 • Daily/Weekly mile. Dagelijks/wekelijks hardloopmoment van vijftien minuten rondom de school op één of meerdere dagen in de week om extra te bewegen.

SAM Speelcoach

Leerlingen uit de bovenbouw worden in een traject van meerdere weken opgeleid tot SAM speelcoaches. Zij bedenken en begeleiden, met behulp van speelpleinkaarten, beweegactiviteiten voor hun schoolgenoten.

Dat betekent niet alleen meer beweegmogelijkheden, maar ook meer structuur en regels op het plein.

Binnen een aantal lessen worden de kinderen opgeleid tot echte SAM Speelcoaches, en deze zorgen ervoor dat:

 • Meer kinderen betrokken raken bij een sport/spel activiteit tijdens de pauzes;
 • Meer verantwoordelijkheid dragen voor materiaal & spullen;
 • Er meer overzicht/structuur komt op het speelplein;
 • Er minder conflicten/ruzies tussen kinderen ontstaan;
 • Al met al meer SAM (Samen Actief Meedoen).

Vragen, ideeën en advies

Naast bovenstaande interventies zijn wij altijd bereikbaar voor hulpvragen of andere ideeën wat betreft bewegen op school. U kunt hierbij denken aan:

 • MQ-scan met bijbehorende vragenlijst, om inzicht te geven hoe het met het sport- en beweeggedrag op uw school is gesteld.
 • Advies rondom schoolplein en hoe deze in te richten als “beweegplein”.
 • Advies rondom de organisatie van een sportdag.
 • Advies m.b.t. sport en bewegen integreren in het schoolplan.

Wilt u aan de slag met één of meerdere interventies op uw school, heeft u een vraag over één van de interventies of een andere hulpvraag, neem dan contact op met Ryan Janssen.

De interventies op de menukaart dragen bij aan meer bewegen in en rondom school. We voeren ze uit op diverse scholen in de Vallei regio, met succes!